• Category : SERVICE

Bij nieuwbouw of renovatie van grotere projecten, maar zeker ook bij vakantieparken en campings verdient het aandacht om eerst te kijken naar het grotere geheel: Hoe verhouden de bestaande gebouwen zich tot elkaar, en wat voor resultaat valt er te behalen als we iets nieuws toevoegen? Soms is het lastig een gebouw in te passen in zijn omgeving, maar als we eerst een goed plan maken voor die omgeving, dan komen daarna de bestaande en nieuwe gebouwen goed tot hun recht.

Zo heeft van der Giesen Architecten de ervaring en kunde in huis voor het ontwerpen van de terreinen voor uitbreidingswijken, vakantieparken, campings en de aanpassingen of uitbreiding daarvan. Zo transformeren we bijvoorbeeld delen van campings naar vakantiepark met bungalows, centrumvoorzieningen etc. De presentatie en indiening voor o.a. bestemmingsplan, t.b.v. medewerking van gemeente, veiligheidsregio etc. behoren daar ook bij.

Een fraai gebouw komt pas echt tot zijn recht als het mooi in zijn omgeving is ingepast.

Bij nieuwbouw of renovatie van grotere projecten, maar zeker ook bij vakantieparken en campings verdient het aandacht om eerst te kijken naar het grotere geheel: Hoe verhouden de bestaande gebouwen zich tot elkaar, en wat voor resultaat valt er te behalen als we iets nieuws toevoegen? Soms is het lastig een gebouw in te passen in zijn omgeving, maar als we eerst een goed plan maken voor die omgeving, dan komen daarna de bestaande en nieuwe gebouwen goed tot hun recht.

Zo heeft van der Giesen Architecten de ervaring en kunde in huis voor het ontwerpen van de terreinen voor uitbreidingswijken, vakantieparken, campings en de aanpassingen of uitbreiding daarvan. Zo transformeren we bijvoorbeeld delen van campings naar vakantiepark met bungalows, centrumvoorzieningen etc. De presentatie en indiening voor o.a. bestemmingsplan, t.b.v. medewerking van gemeente, veiligheidsregio etc. behoren daar ook bij.

Een fraai gebouw komt pas echt tot zijn recht als het mooi in zijn omgeving is ingepast.