OVER VAN DER GIESEN ARCHITECTEN

Architecten met een hedendaagse visie, gericht op het realiseren van bijzondere ontwerpen

Het Architectenbureau van der Giesen is opgericht in 1997. Staf en medewerkers van het bureau hebben allen een hedendaagse visie op architectuur welke gericht is op het realiseren van bijzondere ontwerpen met oog voor detail en een optimale invulling van de wensen van haar opdrachtgevers.

De passie voor architectuur en de brede ervaring op het gebied van architectuur en engineering binnen het bureau leiden tot ontwerpen met meer inhoud, behalve het wensenpakket van de opdrachtgever dient de architect immers zijn verantwoording als ontwerper serieus te nemen. De architect geeft niet alleen vorm, hij heeft met elke opdracht de mogelijkheid iets te realiseren wat de wereld nog nooit eerder heeft gezien. In sommige opdrachten dwingt de maatschappelijke verantwoording de architect echter tot bescheidenheid.

Elk project is een unieke kans op zichzelf, en verdient de zorg en aandacht om een optimale inpassing in de omgeving te verkrijgen, danwel een bijzonder landmark te zijn.

Architectuur is meer dan zomaar een cultuurverschijnsel. De mens omringt zich met gebouwen voor alle facetten van het leven. Beseffen we wel dat we bij alles wat we doen ons bevinden in een architecturale omgeving? De verantwoording van de architect is dus zeer groot. Architectuur dient midden in het leven te staan. Architectuur schept een kader voor de voortgang en vooruitgang van het leven. Architectuur is daarmee een serieus te nemen uitting van de tijd waarin het ontstaat. Architectuur bestaat ook niet slechts om de architectuur, maar staat vooral ten dienst aan de eindgebruikers. De perceptie van de eindgebruikers is daarmee dus ook van essentieel belang. Behalve de lading die architectuur heeft dient daarmee ook de esthetica voor de leek aansprekend te zijn. Architectuur dient dus behalve van deze tijd en origineel, wel degelijk ook mooi te zijn.